بهبود خشکی مفصل انگشتان

 In لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی

 خشکی انگشتان دست علل متفاوتی دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

شکستگی

یکی از دلایل خشکی حرکت مفصل یا محدودیت حرکت مفصلی  شکستگی استخوان دست در اثر زمین خوردن یا ضربه شدید به دست است.  بعضی از مفاصل مانند زانو، شانه، مفاصل انگشتان دست و آرنج، بیش از سایر مفاصل مستعد خشک شدن و محدودیت حرکت دارند.

خشکی و تنبلی عضله

با هر بار خم شدن مفصل، عضلات اطراف استخوان منبسط می شوند و در طول روز با خم و راست شدن مفصل، این عضلات به طور مرتب منقبض و منبسط می شوند.

وقتی بیمار به عللی مانند درد مدتی مفاصل را به کار نمی گیرد، برای مدتی طول عضله ثابت مانده و انبساط صورت نمی گیرد؛ در نتیجه پس از چند روز عضله سفت و خشک شده و توانایی کشش را تا حد زیادی از دست میدهد. همین عامل موجب محدودیت در خم شدن مفصل میشود.

خونریزی داخل مفصل

گاهی بدنبال شکستگی های استخوان بخصوص اگر در نزدیکی مفصل ایجاد شود، داخل و یا اطراف مفصل دچار خونریزی و یا حداقل بدنبال ضربه دچار التهاب میشود. این التهاب یا خونریزی بعد از مدتی، اسکار در داخل یا اطراف مفصل را در پی دارد و از آنجا که بافت اسکار قابلیت کش آمدن خوبی ندارد، موجب محدود شدن حرکت مفصل میشود. شکستگی هایی که به داخل مفصل کشیده می شوند، معمولاً به غضروف انتهای استخوان های مفصل (به نام سطوح مفصلی) آسیب می رسانند. به طور معمول، این بافت صاف، سخت و محافظ مفاصل را قادر می‌سازد تا به نرمی حرکت کنند. غضروف آسیب دیده تمایل به اسکار دارد و باعث آرتروز می شود که مفاصل را سفت می کند و دامنه حرکت آنها را محدود می کند. زانو، آرنج و شانه به ویژه در افراد مسن به احتمال زیاد پس از آسیب سفت می شوند.

نمونه بالینی

خانم ۶۳ ساله به علت درد کمر مراجعه کردند. ایشان به مدت ۱۰ سال کمردرد داشتند و در سال ۹۵ عمل دیسک کمر انجام داده بودند، اما همچنان از درد شدید در ناحیه کمر رنج می بردند. همچنین، حدود ۲۳ سال قبل به دلیل جراحت عمیق ناشی از افتادن شیشه بر روی دست، قادر به حرکت دادن انگشت کوچک و انگشت انگشتری نبودند. پس از دو جلسه درمان با طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی، با تمرکز بر درمان درد کمر، علاوه بر بهبود این مشکل، به راحتی می‌توانند انگشتان دست را به سمت بالا حرکت دهند. همانطور که قبلاً گفته شد، طب سوزنی یک درمان کل نگر است و کل بدن را متعادل میکند، بدین ترتیب، مشکلات اعضا و اندامهای مختلف به طور همزمان رفع می شوند.

MRI دیسک کمر  خشکی انگشتان دست در اثر ضربهقبل از  درمان با طب سوزنی و لیزر آکوپانکچر

Recent Posts

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.