تنگی نفس و ضعف شدید

 In لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی, ویژه از دکتر انصاری

خانم ۶۸ ساله به علت تنگی نفس و ضعف عمومی مراجعه کردند. ایشان در دیماه ۱۳۹۹ دچار ضعف بدنی و سپس حمله تنگی نفس شدند، به گونه‌ای که به پزشک مراجعه کردند و سی تی اسکن ریه و اکوی قلب انجام دادند که نشان از مشکل خاصی نداشت ولی تنگی نفس همچنان ادامه داشت.

ایشان دو بار بطور ناگهانی قادر به بازدم نبودند و این وضعیت با حالت ترس و وحشت همراه بود.
مشکل تنفس و ضعف به قدری شدید بود که نمی توانستند به راحتی صحبت کنند و موقع راه رفتن دچار نفس تنگی شدید می شدند.

پس از ۵ جلسه درمان با لیزر آکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی ریه بهبود قابل توجهی داشتند و اکنون که جلسه هفتم درمان را پشت سر می گذارند تا ۷۰ درصد بهبود یافته اند.
درمان جهت بهبودی بیشتر ادامه خواهد داشت.
ایشان تمایلی به انجام طب سوزنی نداشتند و در تمام جلسات با لیزر آکوپانکچر برای ایشان درمان انجام شد.

 

 

 

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.