توجه توجه

 In اخبار, دیگر, دیگر اخبار, طب سوزنی
th (2)

th (2)

سمینار یک روزه طب مکمل و دندانپزشکی با امتیاز باز آموزی 

 

مکان : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنران : دکتر عباس انصاری

زمان : ۹۳/۰۹/۲۳ ساعت ۱ بعد از ظهر

Recent Posts

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.