خشم- بیماری و لیزر طب سوزنی

 In طب سوزنی, لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی, ویژه از دکتر انصاری

آقای ۴۲ ساله به علت زود خشمی و عصبانیت به مطب ما مراجعه کردند. ایشان بسیار زودرنج و زودخشم بودند و با هر مخالفتی از سوی دیگران، به راحتی عصبانی می شدند. بعد از سه جلسه درمان با طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر گوش و بدن، خوشبختانه بسیار آرام‌تر شدند و هم اکنون که جلسه هشتم را پشت سر می گذارند، با وجود مشغله کاری، دیگر مثل سابق خشمگین نمی شوند؛ به حدی که دوستان ایشان از این همه آرامش تعجب کرده اند.
دیدگاه طب سوزنی بر این است که مسائل هیجانی مثل خشم، اندوه، نگرانی، ترس و غیره، علت های بدنی دارند؛ وقتی بدن از تعادل خارج می شود، این مشکلات بروز می کنند. همچنین، معتقد است برای برطرف کردن خشم باید نقاط مربوط به کبد تحریک شوند تا انرژی کبد، متعادل شود و گرمای آن کاهش یابد؛ این اثرات ماندگارند و موقتی نیستند.

 

 

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۹

اینستاگرام: dr.abbas_ansari@

Recent Posts

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.