درمان موثر شانه منجمد با طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر

 In طب سوزنی, لیزرآکوپانکچر

همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، بیمار بدلیل مشکل شانه منجمد و محدودیت در حرکت شانه به این مطب مراجعه کردند. بدلیل درد شدید و مزمن شانه، خواب بیمار با اختلال مواجه شده بود و بیمار به ناچار قرص های مسکن و ماساژ تراپی انجام میداد که البته موثر نبوده است. با انجام یک جلسه طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر، درد بیمار ۸۰% بهبود یافت و بیمار می توانست شانه خود را به سمت پشت و بالای سر حرکت دهد.
قبل از درمان:

بعد از درمان:

منبع: سایت دکتر انصاری

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.