طب سوزنی بدون سوزن نویسنده : دکتر عباس انصاری

 In اخبار, طب سوزنی, طب سوزنی, ویژه از دکتر انصاری

طب سوزنی بدون سوزن :

در این نوع ازطب سوزنی ،  به جای سوزن از دستگاهی به اسم تحریک کننده نقاط (Pointer Exell II  ) استفاده می شود .

در آریکولوتراپی ( طب سوزنی گوش ) به نقاطی از گوش سوزن زده می شود و از اثرات درمانی آن استفاده می شود .

در گوش خارجی انسان ۲۲۵ نقطه درمانی داریم و هر کدام از این نقاط مربوط به قسمت های مختلفی از بدن می باشد . به عنوان مثال در درد معده ، نقطه ای در گوش چپ زده شده و درد معده از بین می رود و طب سوزنی گوش سابقه چند هزار ساله دارد ومطلب جالب این که منشاء طب سوزنی گوش را چین یا ایران می دانند . ( از کتاب آریکولوتراپی نویسنده تری اولسون آمریکایی صفحه ۸ چاپ ۲۰۱۴ – معتبرترین کتاب آریکولوتراپی در جهان می باشد ) که توسط اینجانب دکتر عباس انصاری ترجمه شده است و این کتاب با پیشرفت تکنولوژی و با اختراع  دستگاه تحریک کننده نقاط ، می توانیم برای تحریک نقاط گوش به جای سوزن زدن از این دستگاه استفاده کنیم و تقریبا همان نتایج را بگیریم .

Recent Posts

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.