گرگرفتگی یائسگی

طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر درمان های موثری برای علائم یائسگی مانند گرگرفتگی یا hot flash، افسردگی، ریزش مو و دیگر عوارض آن در افرادی است که در سنین طبیعی یائسگی قرار دارند یا دچار یائسگی زودرس شده [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.