نمونه بالینی افزایش ۹ برابری هورمون ذخیره تخمدانی و کاهش هورمون های FSH و LH

 In لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی

بیمار خانم ۱۸ ساله با مشکل یائسگی زورس به مطب دکتر انصاری مراجعه کردند ، آزمایشات نامبرده نشان دهنده هورمون ذخیره تخمدانی پایین AMH : 0.01 قبل از شروع درمان FSH :110 و LH : 76 بود

هورمون FSH مسئول رشد فولیکول های تخمدان می باشد و پریودی خانم ها را حفظ می کند. سطح بالا این هورمون در زنان نشان دهنده مشکلات تخمدان و اختلال عملکرد تخمدان ها ، یائسگی می شود .

بدلیل مراجعه بیمار از شهر شیراز درمان بصورت فشرده انجام شد ( چهار جلسه ) ، طب سوزنی لیزری ( لیزرآکوپانکچر) و در جلسه آخر دوره اول امبدینگ ( کاشت نخ ) انجام شد.

ویژگی ممتاز امبدینگ به این صورت است که تا یک ماه نقاط طب سوزنی را تحریک می کند و نیاز به مراجعه مکرر به مطب ندارند و برای بیماران شهرستانی و حتی افرادی که در تهران زندگی می کنند

منبع: سایت دکتر انصاری

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.