نمونه بالینی درمان درد گردن با طب سوزنی لیزری و لیزر موضعی

 In لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی, ویژه از دکتر انصاری

بیمار، الف. ر.، ۴۸ ساله از شهرستان خوی، به دلیل درد ناشی از دیسک گردن، درد و احساس سوزش در کتف و ضعف و کرختی هر دو دست به مطب ما مراجعه کردند و از سه سال پیش با این مشکل درگیر بودند.
تنها سه جلسه طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر، لیزر گوش و لیزر موضعی باعث بهبود درد تا ۵۰ درصد گردید. درمان جهت بهبودی کامل در سفر بعدی ایشان به تهران ادامه خواهد داشت.

 

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.