نمونه بالینی درمان موثر وزوز گوش با لیزرآکوپانکچر

 In لیزرآکوپانکچر, نمونه های بالینی

همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، بیمار بدلیل مشکل افت شنوایی و وزوز گوش که دو سال پیش به طور ناگهانی به آن مبتلا شده و همچنین افسردگی شدید که در پی آن ایجاد شده به این مطب مراجعه کردند. طی این مدت، بیمار به متخصصان مختلفی مراجعه کرده و قرص های اعصاب تجویز شده را مصرف کرده، اما موثر نبوده است. پس از انجام ۱۰ جلسه طب سوزنی، لیزر گوش و لیزر زیرزبانی، وزوز گوش بیمار حدود ۵۰% درصد بهبود پیدا کرده و روحیه و افسردگی بیمار بطور قابل توجهی بهبود پیدا کرد.

منبع:سایت دکتر انصاری

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.