بهبود خشکی مفصل انگشتان

 خشکی انگشتان دست علل متفاوتی دارد که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم: شکستگی یکی از دلایل خشکی حرکت مفصل یا محدودیت حرکت مفصلی  شکستگی استخوان دست در اثر زمین خوردن یا ضربه شدید به دست است.  [...]