علل «داخلی» ایجاد کننده بیماری

علل بیماری از دیدگاه طب چینی- برگرفته از فصل ۲۰ کتاب «مبانی جامع طب چینی»- مترجم: دکتر عباس انصاری علـل‌«داخلـی»‌ بیمـاری‌ همـان‌ علـل‌ ناشـی‌ از‌ فشـار‌ هیجانـی‌ هسـتند.‌ بـر‌ اسـاس‌ متـون‌ [...]

فیبرومیالژیا Fibromyalgia و درمان با طب سوزنی

طب سوزنی: ۳ تا ۶ میلیون آمریکایی یا بهتر بگوییم حدود ۲% از جامعه آمریکا مبتلا به فیبرومیالژیا هستند. این بیماری غالبا در زنان ۳۴ تا ۵۶ سال شایع است و ۲۰-۱۰ % از آنان در اثر ابتلا به این بیماری تا [...]

آشنایی با اصطلاحات طب سوزنی

جریان چی مفهوم “چی” به یک نیروی حیاتی، قدرت اولیه، و یک وجود نافذ اشاره دارد که تمام عالم هستی را پشتیبانی می کند. نمودارهای تصویری چین برای چی بخار، آکنده از مواد مغذی که هنگام پخت [...]