ماساژ درمانی

ماساژدرمانی  ماساژدرمانی  توینا (tuina ) یکی از انواع ماساژدرمانی  است که از طب چینی منشا گرفته است  و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی (WHO ) می باشد ماساژ از دیرباز به عنوان نوعی درمان مطرح بوده [...]