درمان آسیب عضله همسترینگ در فوتبال

فوتبالیست عزیز تیم امیدهای فجر سپاسی شیراز، به دلیل درد و گرفتگی عضله همسترینگ نمی‌توانستند در تمرینات حاضر شوند. ایشان ۹ ماه با این مشکل درگیر بودند و انواع درمانها موثر واقع نشده بود. پس از سه [...]