سینوزیت و رینیت آلرژیک؛ درمان با فتوداینامیک تراپی

روش PDT یا فتوداینامیک تراپی، همراه با ماده حساس به نور (فتوسنسیتایزر) در ترکیب با لیزر، درمان موثری برای افرادی است که دچار سینوزیت و رینیت آلرژیک هستند. آقای هادی نوبخت از قم، از کودکی دچار [...]