طب سوزنی برای سندرم خستگی مزمن – بخش دوم (بیشتر درباره CFC)

ابتدا    طب سوزنی برای سندرم خستگی مزمن   را مطالعه نمایید. از آنجایی که تشخیص CFS دشوار است میزان ابتلا به آن بیش از آن چیزی است که آمارها نشان می دهند و در سال های اخیر نیز همچنان در حال افزایش [...]