لیزرآکوپانکچر و فلج مغزی (سی پی)

لیزر آکوپانکچر درمان موثری برای کودکان مبتلا به فلج مغزی یا سی پی است. شیرخوار ۲ ساله که ۸ ماه پیش در بهمن‌ماه به مطب ما مراجعه کردند. کودک در آن زمان قادر به غلت زدن و صحبت کردن نبودند. هشت ماه [...]