نمونه بالینی تشخیص بیماری از طریق تغییرات گوش خارجی

تصاویر زیر گوش بیمار ۷۲ ساله را نشان می دهد که همراه با دخترشان به مطب مراجعه کردند. قبلا بیماری دختر ایشان را از طریق ظاهر گوش تشخیص داده بودم؛ ایشان از من خواستند بیماری پدرشان را نیز بدون [...]