حالت تهوع، استفراغ، زخم های پپتیک، درد اپیگاستریک و گاستریت درمان با طب سوزنی

دکمه بازگشت به بالا