تاثیر فشارهای عاطفی و هیجانی بر سلامت زنان

فشارهای هیجانی (تخلیص از کتاب «بیماری های زنان در طب چینی»، فصل چهارم، صفحات ۷۹-۸۱ کتاب اصلی)، مترجم: دکتر عباس انصاری، در مرحله ویراستاری) فشارهای هیجانی تاثیر عمیقی بر قاعدگی، بارداری، زایمان و [...]