نورآلژی عصب سه قلو (تری ژمینال)

تاثیر لیزر آکوپانکچر بر روی تری ژمینال نورآلژیا یا نورآلژی عصب سه قلو بیمار از حدود ۴ سال پیش درگیر نورآلژی عصب تری ژمینال سمت راست صورت بودند و به دلیل درد شدید به نورآلژیست مراجعه کرده بودند؛ [...]