طب سوزنی برای درمان افسردگی

طب سوزنی: بر اساس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، ۱۰% از آمریکایی ها از افسردگی، رنج می برند. افسرگی نوعی اختلال وضعیت روانی است که در آن ناراحتی زیاد و حتی احساس نا امیدی می تواند باعث سرخوردگی [...]