درمان سریع استرس و اضطراب

طب فشاری چیست؟ طب فشاری نوعی ماساژ سنتی و یکی از روشهای درمانی مورد استفاده در طب سنتی چین است. هدف از این طب (و همچنین سایر روشهای درمانی طب چینی) تحریک حرکت چی (“انرژی حیاتی”) از [...]

سینوزیت و ضرورت درمان آن

بیمار خانم ۳۸ ساله از ۶ سال قبل دچار سینوزیت بودند و در بهار و پاییز سینوزیت ایشان بدتر می شد. بیمار از ترشحات پشت حلق که موجب می شد مرتب صدایشان را صاف کنند، شکایت داشتند. متاسفانه مصرف آنتی [...]