فتودینامیک تراپی، روشی نوین در مقابله با عفونت

فتودینامیک تراپی (Photodynamic therapy: PDT) فتودینامیک تراپی یکی از جذاب‌ترین و امیدبخش ترین رویکردها در درمان سلول های آلوده به باکتری، ویروس و سلول های سرطانی است. اساس این روش به این صورت است [...]