طب سوزنی برای درمان موفقیت آمیز سرماخوردگی و آنفلوانزا – قسمت دوم

   ابتدا طب سوزنی برای درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا را مطالعه نمایید. سیستم تنفسی فوقانی (بینی و نای) نسبت به سرماخوردگی و آنفلوانزا در معرض آسیب هستند. هر دو بیماری عمدتا ویروسی هستند و در هوای [...]