طب سوزنی و درمان های ویژه ما برای اختلالات گوارشی (بخش دوم)

ابتدا: طب سوزنی برای درمان اختلالات گوارشی  را مطالعه نمایید. طب چینی یک طب کلی نگر است که وضعیت هر فرد را بطور اختصاصی مورد بررسی قرار می دهد. طرح درمانی هر بیمار، پروتکل طب سوزنی، تجویز داروهای [...]