درد کمر در تمرینات ورزشی

آقای هومن قاراداشی، ۳۰ ساله که در رشته کراس فیت فعالیت دارد و در سال ۹۶ رتبه دوم کشوری را در این رشته کسب نمودند. ایشان حدود دو سال پیش، گرفتگی بسیار شدید در عضلات مربعی کمر داشتند، به طوری که به [...]