درمان های ویژه ما برای غلبه بر فیبرومیالژیا – طب سوزنی(قسمت دوم)

ابتدا : فیبرومیالژیا Fibromyalgia و درمان با طب سوزنی را مطالعه نمایید. طب سوزنی طب سوزنی برای فیبرومیالژیا بسیار موثر است چرا که باعث تنظیم و متعادل شدن ناقل های عصبی، بهبود درد و وضعیت روانی [...]