طب سوزنی برای درمان دیابت

طب سوزنی: میزان شیوع دیابت از سال ۱۹۸۰ تا کنون سه برابر شده است و امروزه بیش از ۱/۲۹ میلیون نفر یا ۳/۹% از جمعیت آمریکا را درگیر کرده است. پیش بینی می شو، یک سوم آمریکایی ها تا سال ۲۰۵۰ مبتلا به [...]