لیزر آکوپانکچر یا طب سوزنی با لیزر

 In اخبار, دیگر, دیگر اخبار, طب سوزنی, طب سوزنی, ویژه از دکتر انصاری

لیزر

لیزر

لیزر آکوپانکچر یا طب سوزنی با لیزر


در لیزر آکوپانچر، تحریک نقاط سوزنی با لیزر کاملا بدون درد انجام می شود . اثرات لیزر در طب سوزنی در سرتاسر جهان بررسی و تایید شده است و به صورت گسترده استفاده می شود. آنچه در تجربیات خود مشاهده کردم، کاملا موثر می باشد و ما برای درمان بعضی از بیماریها از لیزر آکوپانچراستفاده می کنیم . در لیزرآکوپانچراز لیزر های کم توان استفاده می شود و هر نقطه حدود ۱۰ ثانیه تحریک می گردد . این درمان، برای خردسالان و افرادی که از سوزن ترس دارند، روش بسیار مفیدی است. ماهیت لیزر ازنور می باشد، ولی پرتوهای نور تشدیدشده و همسو هستند و به همین خاطر عمق نفوذ بیشتری نسبت به نور معمولی دارند .

نوشته های پشنهادی

در رابطه با این متن نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.